One Way Rental Cars, S.L.

 

Calle Corazón de María 7 BIS.
28002 MADRID
CIF: B87284048

 

Protecciò de dades

Segons la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que té dret d'accés, rectificació, modificació i cancel·lació de les seves dades.

Per a això, nomes s'ha de posar en contacte amb nosaltres des del formulari de contacte indicant el/els dret/s pels quals s'opta, així com les modificacions que vulgui realitzar, si s'escau.